Wat kan ACT© jou brengen?

Het ontdekken van de mens is de basis van ieder assessment. Assessments zijn normaal gesproken cognitieve testen, omdat ze gebaseerd zijn op vragen. En hoe goed de teksten in de vragen ook zijn, het wordt geanalyseerd door het hoofd en komt niet op de plek waar men meer is dan het hoofd; het onbewuste. Daardoor wordt slechts een klein deel van iemands mogelijkheden gebruikt. 

Aanleiding

De ACT® meting is ontstaan uit een vernieuwende managementfilosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Cardan Staffing is licentiehouder van de ACT® meting. In dat kader kunnen wij je een aanbieding doen om onder licentie de ACT® metingen voor jullie organisatie of jullie klanten aan te bieden. De aanbieding bestaat uit twee delen. Een aanbieding op basis van de De ACT® meting inclusief een adviesgesprek en een aanbieding voor een totaal traject inclusief coaching en begeleiding.

Graag vertellen wij wat ACT® voor jou kan betekenen.

De ACT®-meting maakt gebruik van tekst én beelden. Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de ACT®-meting in staat om innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen.  Jezelf goed leren kennen in verschillende (werk-)situaties kost tijd: 12 minuten om precies te zijn.

In die korte tijd geeft ACT® inzicht in datgene wat energie kost, wat energie oplevert en waarin je zou moeten investeren om verder te groeien in je ontwikkeling en gelukkig te zijn.

  • Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke niet?
  • Benut ik al mijn kwaliteiten?
  • Op welke manier neem ik beslissingen?
  • Hoe reageer ik onder druk?
  • Waarom reageer ik zo?
"Jezelf goed leren kennen in verschillende (werk-)situaties kost tijd: 12 minuten om precies te zijn."

Het doorlopen van een volledig traject geeft antwoord op de belangrijke vragen als:

  • Wat drijft jou in je (werkzame) leven? (Reflectie)
  • Welke kwaliteiten heb je (niet) ontwikkeld en waarom (niet)? (Bewustwording)
  • Welke nieuwe persoonlijke mogelijkheden zie je? (Beslisruimte)
  • Welke nieuwe keuzes maak je in je (werkzame) leven? (Verantwoordelijkheid)

Deze stappen zijn gebaseerd op de Circle of Change; een veranderconcept dat uitgaat van de persoonlijke ontwikkeling van mensen op bewust en onbewust niveau. Het is een continue proces dat resulteert in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.