Do what’s right, not what’s easy! ACT® like a winner !!!!

20 juni 2018

Het maken van een goede foto van kandidaten is vakwerk. Wat zijn de capaciteiten en wat motiveert mensen om bepaalde keuzes te maken in hun carrière? Met ACT® helpen wij kandidaten door een andere bril naar zichzelf te kijken. ACT® geeft direct inzicht in de ware talenten en ontwikkelpunten. Waar andere instrumenten uitgaan van het zichtbare gedrag, werkt ACT® juist met beelden. Daarmee maak je contact met je onbewuste drijfveren en talenten. Helderheid over de kwaliteiten die van nature bij je horen. Ontdek je passie!

Veel kandidaten worden geconfronteerd met een veroudering van hun kwalificaties en vermindering van bepaalde interesses in het vakgebied waarin ze werkzaam zijn. Hierdoor wordt het lastig om zich op bepaalde posities te handhaven. Om te voorkomen dat mensen de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten, bestaat de mogelijkheid om hun marktwaarde te verhogen door juist te onderzoeken waar intrinsieke motivatoren zitten. Hier ligt, denk ik, de essentie van de notie dat het in de huidige samenleving niet langer vanzelfsprekend is dat mensen hun hele loopbaan hetzelfde beroep blijven uitoefenen. Vaak weten kandidaten niet wat de arbeidsmarkt hun verder nog te bieden heeft. In onze aanpak helpen we zoeken naar andere mogelijkheden die passen bij de ambities en motivatoren.

Bij intrinsieke motivatie draait het om het spel die mensen vanuit zichzelf bezitten. Hun ambitie, hun interesse of de voldoening die ze beleven aan het leveren van een prestatie.

De Cardan Groep maakt momenteel een verdiepingsslag in haar focus om mensen op de arbeidsmarkt in beweging te houden.  Een veranderende economie heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dat geldt zowel voor de nieuwkomer op de arbeidsmarkt als de oudere werknemer. Op de vraag van in-, door- en uitstroom van medewerkers zal daarom met vooruitziende blik en aanpassingen op het product, gereageerd moeten worden. Uit onlangs verschenen onderzoeken vanuit de ministeries en de SER wordt bevestigd dat het belang van meer flexibele werknemers voor de werkgevers groot is. Het streven naar flexibele organisaties welke sneller anticiperen op de ontwikkeling van de markt en in de productietechnologie. Dergelijke permanent lerende- en zich aanpassende organisaties zijn alleen te realiseren met employabele werknemers die op microniveau dezelfde eigenschappen bezitten.

Uit beleid van veel organisaties blijkt dat men zich nog steeds onvoldoende richt op het bevorderen van employability van medewerkers. Dat men zich te weinig inzet voor het aanwenden van passende interventies in de loopbanen van haar medewerkers.

Door de noodzaak van bedrijven om over een permanent aanpassingsvermogen te beschikken, veranderen relaties tussen werkgevers en werknemers fundamenteel en continue.

De Cardan Groep gelooft in curatieve- (probleemoplossende) mobiliteit, (executive) recruitment, detachering en loopbaancoaching. Aanvullend biedt zij haar klanten preventieve trajecten op het voorkomen van problemen loopbaanadviestrajecten, begeleiding/coaching, mobiliteitscans, employability en ziekteverzuimbegeleiding.

Nieuwe kijk op arbeidsmobiliteit

De veranderende arbeidsmarkt en de constante vraag naar gekwalificeerde mensen vraagt ook een steeds vernieuwendere kijk op arbeidsmobiliteit. Dat is waar Cardan voor staat.  Met onderscheidende instrumenten als ACT® maken we de foto van de kandidaat compleet en bieden we kandidaten en opdrachtgevers instrumenten die ondersteunend kunnen zijn bij het in beweging brengen en houden van zichzelf en/of haar mensen.

Meer weten over ACT®? Bel 088-5004000 of stuur een mail naar [email protected]

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?

Stuur Joost een e-mail Of bel 088-5004000

Blijf op de hoogte