Cardan Nieuw Leiderschap

Het talent in de top van bedrijven

Cardan Nieuw Leiderschap richt zich op het talent in de top van organisaties. Juist door op strategische posities maximaal gebruik te maken van het beschikbare talent kunnen organisaties het verschil maken. Mede geïnspireerd door het gedachtegoed van Theory U ontwikkelen wij coachings-, leiderschaps- en professionaliseringsprogramma’s. In deze programma’s wordt altijd de verbinding gemaakt tussen talent, eigen verantwoordelijkheid en interactie met de omgeving. Wij geloven in partnership en zijn graag uw sparringpartner op het gebied van leiderschap binnen uw organisatie. Het is tijd voor een nieuwe manier van kijken naar de wereld. Het is tijd voor Nieuw Leiderschap!

Executive search

Bij het ontstaan van een vacature op strategisch niveau zijn er verschillende manieren om deze opnieuw in te vullen. Cardan Nieuw Leiderschap heeft haar eigen, onderscheidende manier.

Omdat wij uitstekend op de hoogte zijn van wat er binnen en buiten uw organisatie speelt zijn wij snel in staat met u duidelijk te krijgen wat voor persoon gezocht moet worden. De functie specifieke competenties zijn uitgangspunt voor onze executive search. Daarbij maken we gebruik van onze kennis van de arbeidsmarkt, onze eigen uitgebreide netwerken en bestanden, als ook van alle moderne manieren van arbeidsmarktcommunicatie (van advertenties tot social media). Wij begeleiden het gehele proces van selecteren en besluitvorming. Dit staat borg voor een professionele ondersteuning van u als opdrachtgever, maar ook voor een professionele begeleiding van de kandidaat.
Als uiteindelijk de beslissing is genomen vinden wij dat onze verantwoordelijkheid niet stopt. Wij ondersteunen ook bij de start van de werkzaamheden, door op basis van de beschikbare competenties de nieuw gestarte leidinggevende gericht te coachen. Zo kan een maximale fit tussen persoon en organisatie worden gerealiseerd.
Omdat wij vinden dat bij nieuw leiderschap ook nieuwe vormen van toezicht horen strekken onze activiteiten rond executive search zich nadrukkelijk ook uit tot posities in Raden van Commissarissen en Raden vanToezicht .

"Wij begeleiden het gehele proces van selecteren en besluitvorming."

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Wij werken aan de ontwikkeling van het talent van werknemers, professionals en leiders binnen organisaties. Mede geïnspireerd door het gedachtengoed van Theory U, worden coaching-, leiderschaps- en professionaliseringsprogramma’s ontwikkeld met de nadruk op het versterken van de persoonlijke kracht en die van de organisatie. In deze programma’s wordt altijd de verbinding gemaakt tussen talent, eigen verantwoordelijkheid en interactie met de omgeving.

Competentie scan

Wij beschikken over een eigen HR Competentie Suite waarmee we voor uw organisatie in kaart kunnen brengen welke competenties op organisatie- team- of individueel niveau essentieel zijn en welke er daadwerkelijk aanwezig of ontwikkelbaar zijn.
Wanneer duidelijk zicht is op de competenties die uw organisatie nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling, kan de basis worden gelegd voor passende coachings- en ontwikkelprogramma’s. Ook kan op die manier duidelijk worden dat bepaalde competenties ontbreken en er sprake is van een vacature op strategisch niveau.

Competentie scan

Interim management  

Bij het ontstaan van een vacature op strategisch niveau, kan het noodzakelijk zijn dat deze positie tijdelijk wordt ingevuld, totdat de permanente oplossing is gevonden. Cardan Nieuw Leiderschap kan u hierbij van dienst zijn.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde interim-managers. Daarnaast verzorgen wij ook het schaduwmanagement. Dat wil zeggen dat wij de interim-manager waar mogelijk en waar nodig coachen tijdens de opdracht. Wij koppelen zo onze organisatiekennis aan onze kennis van de interim-manager, zodat beide maximaal van onze ondersteuning en expertise kunnen profiteren. Partnership noemen wij dat.

Strategiebepaling

Al onze adviseurs hebben ruime ervaring, zowel als eindverantwoordelijk leidinggevende als ook als senior adviseur. Daardoor zijn zij uitstekend op de hoogte van de specifieke bestuurlijke thema’s die in uw organisatie van belang zijn. Zij zijn een kritische maar ook oplossingsgerichte sparringpartner.
Bij het bepalen van nieuwe strategische proposities denken zij mee (of tegen), maar richten zij zich vervolgens op de vertaling van strategische keuzes naar de competenties die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.